Vi vill manifestera mångfald och möten mellan människor samt det faktum att vi alla har behov och brister – att vi alla är ”störda och stolta”.

ETT PROJEKT SOM STÖR OCH SKAPAR STOLTHET

”Störd och Stolt” är ett projekt som drivs av Riksförbundet FUB med stöd av Svenska PostkodLotteriet. Syftet med projektet är att sticka hål på de fördomar som finns om personer med utvecklingsstörning, och att ifrågasätta vad som är ”normalt”. Det gör projektet genom att verka för att oväntade möten uppstår, till exempelvis genom att skapar möten där personer med utvecklingsstörning träffar elitidrottare eller ledare från företagsvärlden.

Projektet vill också ge utrymme för att personer med utvecklingsstörning ska få berätta sin historia. Istället för att någon annan berättar den åt dem. Genom insamlingen av 100 filmer vill vi vidga perspektivet om hur en person med utvecklingstörning ”är”.

Störd och stolt vill också utmana arbetsmarknaden att anställa fler personer med utvecklingsstörning. I samband med det har vi genomfört en undersökning med titeln ”I receptionen”. Där tittar vi närmare på de förhållanden, förutsättningar och fördomar som finns på arbetsmarknaden och som berör personer med utvecklingstörning. Om det vill vi sedan prata, visa på lyckade exempel och öppna upp för nya möjligheter på arbetsmarknaden.

EN TITEL SOM STiCKER UT

“Störd och stolt” är en titel som i vissa fall väcker känslor. Utvecklingsstörning, störning och störd är ord som används varje dag i olika sammanhang. Vi vill ge det en positivare innebörd. Annorlunda och mångfald är bra.

“Störd och stolt” är en titel som i vissa fall väcker känslor. Utvecklingsstörning, störning och störd är ord som används varje dag i olika sammanhang. Vi vill ge det en positivare innebörd. Annorlunda och mångfald är bra.

Utvecklingsstörning är dessutom den i tal- och skrift vanligaste begreppet för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Det handlar också om rätten att få äga sin diagnos, för varför är det mer socialt accepterat att ha AHDH än en utvecklingsstörning?

+ -

STÖRD OCH STOLTS STYRGRUPP OCH OPERATIVA TEAM

Styrgrupp:
Teddy Falkenek, ICA
Lillemor Holgersson, FUB
Marianne Bogle, CSR Sweden
Thorbjörn Larsson
Erling Södergren, FUB

 

Styrgrupp:
Teddy Falkenek, ICA
Lillemor Holgersson, FUB
Pia Jertfeldt, SVN Sweden
Thorbjörn Larsson
Erling Södergren, FUB

Operativt team:
Jesper Tottie, FUB
Torbjörn Olofsson, Global Happy People
Åsa Stenborg, Hippodrome
Johanna Bergsten, FUB

+ -
Img

Läs mer om FUB:s arbete här.

FUB HAR FÖRÄNDRAT VÄRLDEN FÖRR

Projektet Störd och stolt drivs av FUB, med stöd av Svenska PostkodLotteriet.

Riksförbundet FUB (för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

Sedan starten har FUB bland annat lyckats göra följande:

  • FUB Stockholm startade skolskjutsar, vilket sedan blev dagens färdtjänst.
  • FUB-föreningar startade “sommarkollo”.
  • FUB arbetade för att barnen kunde bo hemma och ändå få gå i skola.
  • FUB startade läsombudsprojektet. Idag finns flera tusen läsombud i Sverige.

Projektet Störd och stolt drivs av FUB, med stöd av Svenska PostkodLotteriet.

Riksförbundet FUB (för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

Sedan starten har FUB bland annat lyckats göra följande:

  • FUB Stockholm startade skolskjutsar, vilket sedan blev dagens färdtjänst.
  • FUB-föreningar startade “sommarkollo”.
  • FUB arbetade för att barnen kunde bo hemma och ändå få gå i skola.
  • FUB startade läsombudsprojektet. Idag finns flera tusen läsombud i Sverige.
  • 1996 bildades Klippan, FUB:s egen sektion för personer med utvecklingsstörning.
  • FUB har alltid påverkat regering, riksdag och myndigheter för rätten till ett gott liv för människor med utvecklingsstörning.

Den första FUB-föreningen startades i Stockholm 1952 och fyra år senare startades riksförbundet. Idag består föreningen av 25 000 medlemmar runt om i landet med 150 lokalföreningar. FUB startades av anhöriga till personer med utvecklingsstörning som gick ihop för att lättare kunna driva frågor som rör personer med utvecklingsstörning.

+ -