Vi vill manifestera mångfald och möten mellan människor samt det faktum att vi alla har behov och brister – att vi alla är ”störda och stolta”.

HUR STÖRD FÅR MAN VARA I ERT VARUMÄRKE?

Vågar du låta ditt varumärke representeras av en person med utvecklingsstörning? Vi ställde frågan till 600 företag och organisationer.
Ja, svarade över 60%. Vad skulle du ha svarat? Ladda hem rapporten och ta del av resultatet.

LÄS RAPPORTEN